دیدار یار

"قال الله تعالی من کان یرجولقا الله فان اجل الله لات"-هرکس که به لقا ما(مشاهده جمال ما) امیدوار و مشتاق است (بداندکه) هنگام اجل و وعده معین خدا البته فرا رسد (پیک مرگ شما را به ملاقات خدا دعوت کند) و خدا (به گفتار و کردار خلق) شنوا و داناست. سوره عنکبوت-آیه5

دیدار یار
"قال الله تعالی من کان یرجولقا الله فان اجل الله لات"-هرکس که به لقا ما(مشاهده جمال ما) امیدوار و مشتاق است (بداندکه) هنگام اجل و وعده معین خدا البته فرا رسد (پیک مرگ شما را به ملاقات خدا دعوت کند) و خدا (به گفتار و کردار خلق) شنوا و داناست. سوره عنکبوت-آیه5
هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت (خواست همان گونه که به یک شیوه غیر عادی کلام او را می شنود؛ با همان شیوه غیر عادی ذاتش را نیز رویت نماید) عرض کرد پروردگارا!(خویشتن را) به من بنمای تا تو را ببینم، گفت(تو با این ابزار مادی و بنیه انسانی امکان دیدار من و تاب تحمل آن را نداری و) مرا نمی بینی. لیکن(برای مشاهده حالت و منظره ای که ممکن نبودن رویت مرا در این شرایط مادی برای تو اثبات نماید) به کوه (که مقاومتش از تو خیلی بیشتر است) بنگر اگر(در برابر یک آن تجلی ذات من)بر جای خود استوار ماند پس تو(نیز امیدوار باش که)مرا خواهی دید،
هنگامی که پروردگار تجلی ذاتش را به کوه نمود آن را درهم کوبید و موسی بی هوش شد و نقش زمین گردید، وقتی که به هوش آمد گفت: پروردگارا! تو منزهی(از تصور افراد ناآگاه)من از این در خواست پشیمانم و (به حکم تو ) بر می گردم (و در این مورد) من از اولین مومنان هستم(که به عین الیقین ممکن نبودن رویت ذات تو بر من عیان گردید). قرآن کریم-اعراف-143
رویت دراین جهان متعذراست. چه باقی در فانی نگنجد. اما در آخرت مومنان را موعود است. "وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظره"- به سوی پروردگار خود نظر کننده باشند. سوره قیامت-آیه23 و کافران را ممنوع ،"کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون"- هرآئینه ایشان از دیدار پروردگار خویش آن روز محجوب باشند.سوره مطففین-آیه15
مومنان در دنیا حق(خدا) را به دیده ایمان و نظر بصیرت ببینند و در آخرت به نظر عیان و بصر. چنان که در خبر آمده است: زودا که پروردگار خود را روز قیامت ببینید چنان که ماه شب چهارده را. حدیث از پیامبر اکرم(ص)
مراد از این مشابهت تشبیه نظر اخروی است به نظر بصر در دنیا در درجه عیان، نه تشبیه الله سبحانه و تعالی به قمر، چه آن منظور به هیچ منظور نماند و حقیقت ایمان صحیح آن است که مومن در اعتقاد خود به درجه یقین رسد و این برتفاوت بود.
طایفه ای دردنیا به علم القین بدانند و وعده عین القین ایشان به آخرت باشند و طایفه ای به عین الیقین بینند و وعده حق القین ایشان به آخرت بود و از این جا گفت آن که گفت رای قلبی ربی-پروردگارم را در قلبم دیدم.
این ایمان است که معاذ رضی الله عنه بر در خانه های اصحاب گشتی و گفتی: بیایید تا یک ساعت مومن باشیم(شهودحق). این ایمان است که چون حارثه از آن خبر باز داد رسول صلی الله علیه و سلم گفت: "اصببت فالزم"؛ ترجمه حدیث-هرگاه تیر اندیشه راست به هدف صواب زدی و حقیقت را دریافتی آن را از دست مده و جانب او را فرو مگذار و هنگامی که عین القین به کمال رسد درجه حس بصر یابد یعنی درجه شهود به انتهای مقام خود می رسد که افزون تر از آن دیگر صورت نبندد. چنان که در این مقام حضرت علی کرم الله وجهه خبرداد : "لو کشفت الغطا ما ازددت یقینا"(ترجمه-گر چند پرده غیب گشوده شدی چیزی بر یقین من افزوده نشدی.)
اما طایفه یی که نفی رویت حق کردند در آخرت، اشتباه آنان در دو چیز آمد. یکی تمسک به قول خدای تعالی که "لا تدرکه الابصار"- در نمی یابند او را چشم ها(یعنی در دنیا) و او در می یابد چشم ها را و اوست مهربان آگاه-انعام آیه 103
اشتباه اول آنان یکی قیاس آخرت بر دنیا. جواب اشتباه آنان آن است،که رویت مقوله ی دیگر است و ادراک دیگر. رویت ممکن است و ادراک متعذر. چه جرم آفتاب را توان دید اما ادراک نتوان کرد. اشتباه دوم آنان رویت اخروی با رویت دنیوی هیچ نسبت ندارد. باقی (خدا) را با فانی(انسان)چه نسبت. پس محل غلط از این جاست که آن طایفه پنداشتند بر حال و مقام خود و تخیلات باطل قیاس کردند.
امور اخروی را امروز کسی دریابد که به کلی ازدنیا و لذات آن صرف رغبت کرده باشد و روی دل به آخرت آورده، و به دل در آخرت بود و به تن در دنیا و به قلب در عالم غیب ساکن بود و به قالب در عالم شهادت.
مولوی عارف بزرگ هم به دیدن خداوند با چشم سر عقیده دارد.
جسم جسمانه تواند دیدنت در خیال آرد غم و خندیدنت مولوی
تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمرخود تماشاست مولوی
منصور حلاج گفت: قلب مومن چون آئینه است هرگاه در آن نگرد تجلی پروردگارش را بیند.
بایزید بسطامی پس از هفتاد سال عمر می گوید: من چهار سال دارم چون بقیه عمرم را از خداوند محجوب بوده ام.
هرکه حق را در سِـرّ خود شهود کند،دو جهان از دلش ساقط می شود. شبلی
هـرکــه ازديدار برخــوردار شــــد اين جهــان در چشــم او مــــردارشد مولوی
چون خدایت به دوستی بگزید چشم شوخ تو دید بی همه دید شرح شطحیات-روزبهان
منابع و مراجع:
قرآن کریم-مصباح الهدایه ومفتاح الکفایه-دیوان شمس-مثنوی معنوی-مبانی تصوف وعرفان- شرح شطحیات روزبهان
کامبیز قجقی نژاد-دانشجوی فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

فرستنده webmaster در تاريخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ ۱۵:۳۰:۰۰ (10687 بار خوانده شده) مقالات
صفحه مناسب چاپ
 
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
فرستنده شاخه
ارسال نظر
شرایط نظر*
همه‌ی نظرها نیاز به تایید مدیر سایت دارند
عنوان*
نام شما*
ایمیل*
وب سایت*
پیام*
کد تایید*
{۸} + {۸} = ?  
نتیجه این عبارت را وارد کنید
حداکثر تعداد تلاش برای ارسال: 10 مرتبه