شرح تک بیت از مولانا

تاریخ ۱۳۹۳/۸/۹ ۲۳:۱۱:۵۷ | عنوان: مقالات

گر بریزی بحر را درکوزه ای چند گنجد؟ قسمت یک روزه ای
شرح بیت:
اگر دریا را درکوزه ای بریزی تا چه اندازه می تواند از آب های بی انتهای دریا قسمت او گیرد؟ تنها به مقدار قسمت یک روز در آن جای خواهد گرفت. بشر نیز در جمع مال مثل همان کوزه است و نصیب هر فردی فقط به اندازه ظرفیتی که خداوند در ازل تعیین کرده است. پس نباید گرفتار حرص و طمع شد. زیرا آزمندی انسان را دچار من پریشی می سازد.

دو چیز محال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم. (سعدی علیه الرحمه)
واقعاً عمل کردن این تک بیت مولانا در زندگی، دارو و درمان بسیاری از دردهای بشریت خواهد بود.
وقتی انسان به قسمت روزی تعیین شده از طرف خداوند منان راضی باشد، به مقام رضا نائل می گردد. نیکی از پی نیکی به آن فرد روی خواهد نمود و خداوند به زندگیش خیر و برکت خاصی عطا می نماید.
کوزه چشم حریصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر دُر نشد ( مولوی )
****
ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم
با پادشه بگوی که روزی مقدر است (حافظ)
عارفان گفته اند: بزرگ ترین مقام، مقام رضا است.
گویند: موسی (علیه السلام) به خداوند گفت: راه نمای مرا به کاری که چون من آن بکنم، از من راضی گردی. خداوند گفت: ای موسی! طاقت نداری، موسی به سجود افتاد و تضرع کرد، خدای - تعالی - وحی فرستاد به وی که پسر عمران! رضای من از تو اندر آن است که تو رضا دهی به قضای من. (راضی به رضای الله) « رساله قشیریه»

*حرص و طمع
از عمرو بن عوف روایت است که پیامبر گرامی(ص) فرمودند:
من از مواجه شدن شما با فقر و تهیدستی بیمی ندارم ولی از این، خیلی بیمناکم که دنیای بسیار در اختیار شما قرار گرفته. همان طوری که در دست ملت های پیش از شما قرار گرفته بود. پس شما به کثرت آن را طلب می کنید هم چنان که آنان طلب کردند. پس شما را نابود خواهد کرد همان گونه که پیشینیان را نابود کرد. (رواه البخاری ومسلم)

*فتنه خاص این امت
کعب بن عیاض روایت می کند که از پیامبر گرامی(ص) شنیدم که فرمودند:
برای هر امت فتنه ای جهت آزمایش او وجود دارد و فتنه و آزمایش امت من ، مال است. (رواه الترمذی)
بند بگسل! باش آزاد ای پسر! چند باشی بند سیم و زر؟ (مولوی)

*دنیا و دوستان خداوند
از قتاده بن نعمان روایت است که پیامبر گرامی(ص) فرمودند:
چون خداوند با بنده خویش محبت داشته باشد، او را از دنیا چنان محفوظ می دارد که هر یک از شما بیمار خود را چگونه از آب نوشیدن محفوظ می دارد.(درصورتی که آب برایش مضر باشد) «رواه احمد والترمذی»

کامبیز قجقی نژاد: فوق لیسانس زبان وادبیات فارسی
نوشته‌ای از MosallaVahdat.ir
http://www.mosallavahdat.ir

نشانی این صفحه :
http://www.mosallavahdat.ir/modules/news/article.php?storyid=45