وداع با شکوه و ده ها هزار نفری با استاد یارجان آخوند نظری

تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ ۲۳:۱۳:۰۵ | عنوان: اخبار مصلی

شکوه، عظمت و جایگاه رفیع روحانیت اهل تسنن در ترکمن صحرا در مراسم تشییع جنازه عارف ربانی حضرت یارمحمد آخوند نظری به تصویر کشیده شد.
حضور باشکوه و بی نظیر ده ها هزار نفر از مردم روزه دار و مومن ترکمن صحرا، هم چنین مدیران و مسئولین، روحانیون شیعه، علما و ائمه جمعه اهل سنت کرد و بلوچ و ترکمن و طلبه های سرتاسر استان گلستان نشان از قدرشناسی آنان نسبت به روحانیت معزز و به خصوص مرحوم استاد یارجان آخوند تلقی می شود.
تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلی

تصویر اصلی


نوشته‌ای از MosallaVahdat.ir
http://www.mosallavahdat.ir

نشانی این صفحه :
http://www.mosallavahdat.ir/modules/news/article.php?storyid=77