صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

(1) 2 ... 20 »
 
خطبه نماز جمعه 24 فروردین 97 - عبدالکریم جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 8
تعداد بازدید صفحه: 8
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 فروردین 97 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 12
تعداد بازدید صفحه: 12
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 فروردین 1397 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۷
تعداد مشاهده فایل: 18
تعداد بازدید صفحه: 18
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 فروردین 97 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۳
تعداد مشاهده فایل: 15
تعداد بازدید صفحه: 15
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 25 اسفند 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 18
تعداد بازدید صفحه: 18
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 18 اسفند 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 14
تعداد بازدید صفحه: 14
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 11 اسفند 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 17
تعداد بازدید صفحه: 17
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 4 اسفند 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴
تعداد مشاهده فایل: 32
تعداد بازدید صفحه: 32
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 27 بهمن 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴
تعداد مشاهده فایل: 30
تعداد بازدید صفحه: 29
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 20 بهمن 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۳
تعداد مشاهده فایل: 28
تعداد بازدید صفحه: 28
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 199 shows in 5 categories.
(1) 2 ... 20 »