صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

(1) 2 ... 19 »
 
خطبه نماز جمعه 15 دی 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
تعداد مشاهده فایل: 11
تعداد بازدید صفحه: 11
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 8 دی 1396 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۸
تعداد مشاهده فایل: 16
تعداد بازدید صفحه: 16
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 1 دی 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 18
تعداد بازدید صفحه: 18
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 آذر 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 22
تعداد بازدید صفحه: 22
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 16
تعداد بازدید صفحه: 16
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 16
تعداد بازدید صفحه: 16
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 20
تعداد بازدید صفحه: 20
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 26 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 27
تعداد بازدید صفحه: 27
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 19 آبان 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 27
تعداد بازدید صفحه: 27
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 12 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۹
تعداد مشاهده فایل: 36
تعداد بازدید صفحه: 36
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 185 shows in 5 categories.
(1) 2 ... 19 »