صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

(1) 2 ... 24 »
 
خطبه نماز جمعه 21 دی ماه 1397 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 0
تعداد بازدید صفحه: 0
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 دی ماه 1397 عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 0
تعداد بازدید صفحه: 0
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 7 دی ماه 1397 - عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 0
تعداد بازدید صفحه: 0
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 30 آذر 97 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 1
تعداد بازدید صفحه: 1
امتیاز:  بدون امتیاز
رائت سوره والزیتون - توسط قاری حاج حبیب الله پهلوان زاده 97.9.23
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 24
تعداد بازدید صفحه: 24
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 23 آذر 97 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 10
تعداد بازدید صفحه: 10
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 16 آذر 97 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۳
تعداد مشاهده فایل: 13
تعداد بازدید صفحه: 13
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 9 آذر 97 - عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۰
تعداد مشاهده فایل: 18
تعداد بازدید صفحه: 18
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 2 آذر 97 - عبدالکریم آخوند جاور
خطبه نماز جمعه 25 آبان 1397 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 16
تعداد بازدید صفحه: 16
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 239 shows in 5 categories.
(1) 2 ... 24 »