صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

(1) 2 ... 26 »
 
خطبه نماز جمعه 13 اردیبهشت 98 عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱
تعداد مشاهده فایل: 4
تعداد بازدید صفحه: 4
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 6 اردیبهشت 1398
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 8
تعداد بازدید صفحه: 8
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 30 فروردین 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۷
تعداد مشاهده فایل: 13
تعداد بازدید صفحه: 13
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 23 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 10
تعداد بازدید صفحه: 10
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 16 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 11
تعداد بازدید صفحه: 11
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 9 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۷
تعداد مشاهده فایل: 13
تعداد بازدید صفحه: 13
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 2 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۶
تعداد مشاهده فایل: 10
تعداد بازدید صفحه: 10
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 اسفند 97 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۶
تعداد مشاهده فایل: 14
تعداد بازدید صفحه: 14
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 اسفند 97 - آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۵
تعداد مشاهده فایل: 13
تعداد بازدید صفحه: 13
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 11 اسفند 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 19
تعداد بازدید صفحه: 19
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 255 shows in 5 categories.
(1) 2 ... 26 »