صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

(1) 2 ... 27 »
 
خطبه نماز جمعه 21 تیر 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۹
تعداد مشاهده فایل: 0
تعداد بازدید صفحه: 0
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 14 تیر 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 0
تعداد بازدید صفحه: 0
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 7 تیر 98 - عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۵
تعداد مشاهده فایل: 6
تعداد بازدید صفحه: 6
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 31 خرداد 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 4
تعداد بازدید صفحه: 4
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 4
تعداد بازدید صفحه: 4
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 11
تعداد بازدید صفحه: 11
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۸
تعداد مشاهده فایل: 10
تعداد بازدید صفحه: 10
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۱
تعداد مشاهده فایل: 12
تعداد بازدید صفحه: 12
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 27 اردیبهشت 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۰
تعداد مشاهده فایل: 11
تعداد بازدید صفحه: 11
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 20 اردیبهشت 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۹
تعداد مشاهده فایل: 11
تعداد بازدید صفحه: 11
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 265 shows in 5 categories.
(1) 2 ... 27 »