صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

« 1 (2) 3 ... 24 »
 
خطبه نماز جمعه 30 شهریور 1397 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵
تعداد مشاهده فایل: 8
تعداد بازدید صفحه: 8
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 23 شهریور 97 - عبدالکریم جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 25
تعداد بازدید صفحه: 25
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 16 شهریور 97 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 42
تعداد بازدید صفحه: 42
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 6 شهریور 97 نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۷
تعداد مشاهده فایل: 46
تعداد بازدید صفحه: 46
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 2 شهریور 97 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۰
تعداد مشاهده فایل: 48
تعداد بازدید صفحه: 48
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 26 مرداد 97 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳
تعداد مشاهده فایل: 51
تعداد بازدید صفحه: 51
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 19 مرداد 97 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳
تعداد مشاهده فایل: 50
تعداد بازدید صفحه: 50
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 12 مرداد 1397 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰
تعداد مشاهده فایل: 39
تعداد بازدید صفحه: 39
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 5 مرداد 1397 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰
تعداد مشاهده فایل: 30
تعداد بازدید صفحه: 30
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 29 تیر 1397 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۰
تعداد مشاهده فایل: 39
تعداد بازدید صفحه: 39
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 232 shows in 5 categories.
« 1 (2) 3 ... 24 »