صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

« 1 (2) 3 ... 20 »
 
خطبه نماز جمعه 15 دی 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
تعداد مشاهده فایل: 34
تعداد بازدید صفحه: 34
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 8 دی 1396 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۸
تعداد مشاهده فایل: 38
تعداد بازدید صفحه: 38
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 1 دی 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 41
تعداد بازدید صفحه: 41
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 آذر 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 45
تعداد بازدید صفحه: 45
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 37
تعداد بازدید صفحه: 37
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 36
تعداد بازدید صفحه: 36
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 35
تعداد بازدید صفحه: 35
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 26 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 43
تعداد بازدید صفحه: 43
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 19 آبان 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 39
تعداد بازدید صفحه: 39
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 12 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۹
تعداد مشاهده فایل: 53
تعداد بازدید صفحه: 53
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 195 shows in 5 categories.
« 1 (2) 3 ... 20 »