صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

« 1 (2) 3 ... 30 »
 
خطبه نماز جمعه 8 آذر 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۸
تعداد مشاهده فایل: 124
تعداد بازدید صفحه: 124
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 1 آذر 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۷
تعداد مشاهده فایل: 113
تعداد بازدید صفحه: 113
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 آبان 98 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۶
تعداد مشاهده فایل: 93
تعداد بازدید صفحه: 93
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 آبان 98- جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۵
تعداد مشاهده فایل: 91
تعداد بازدید صفحه: 91
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 آبان 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۳
تعداد مشاهده فایل: 88
تعداد بازدید صفحه: 88
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 آبان 98- جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲
تعداد مشاهده فایل: 75
تعداد بازدید صفحه: 75
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 26 مهر 98 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 66
تعداد بازدید صفحه: 66
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 19 مهر 1398 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۹
تعداد مشاهده فایل: 71
تعداد بازدید صفحه: 71
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 12 مهر 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۷
تعداد مشاهده فایل: 79
تعداد بازدید صفحه: 79
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 5 مهر 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۶
تعداد مشاهده فایل: 76
تعداد بازدید صفحه: 76
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 295 shows in 5 categories.
« 1 (2) 3 ... 30 »