صوتی و ویدئویی Text Feed

فایل های صوتی و ویدئویی

« 1 ... 28 (29) 30 »
 
خطبه نماز جمعه 6 تیر 1393 - حاج عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۹
تعداد مشاهده فایل: 446
تعداد بازدید صفحه: 442
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 30 خرداد 1392 عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۳
تعداد مشاهده فایل: 390
تعداد بازدید صفحه: 389
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 23 خرداد 1392 عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 458
تعداد بازدید صفحه: 452
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 16 خرداد 1393 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 424
تعداد بازدید صفحه: 423
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه نهم اردیبهشت 1393 به امامت حاج عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۱۵
تعداد مشاهده فایل: 702
تعداد بازدید صفحه: 701
امتیاز:  بدون امتیاز
جلسه سوم درس سیره نبوی - استاد حاج احمد آخوند قربان پور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۷
تعداد مشاهده فایل: 611
تعداد بازدید صفحه: 610
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 2 خرداد 1393
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۷
تعداد مشاهده فایل: 470
تعداد بازدید صفحه: 469
امتیاز:  بدون امتیاز
جلسه دوم درس سیره نبوی استاد احمد آخوند قربان پور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۱
تعداد مشاهده فایل: 698
تعداد بازدید صفحه: 697
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 26 اردیبهشت 1393
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۲۹
تعداد مشاهده فایل: 527
تعداد بازدید صفحه: 526
امتیاز:  بدون امتیاز
سلسله درس های سیره نبوی - استاد احمد آخوند قربان پور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۸
تعداد مشاهده فایل: 1139
تعداد بازدید صفحه: 1127
امتیاز:  بدون امتیاز
The media directory has 295 shows in 5 categories.
« 1 ... 28 (29) 30 »