خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
(1) 2 3 ... 25 »

خطبه نماز جمعه 23 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 2
تعداد بازدید صفحه: 2
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 16 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 2
تعداد بازدید صفحه: 2
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 9 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۷
تعداد مشاهده فایل: 5
تعداد بازدید صفحه: 5
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 2 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۶
تعداد مشاهده فایل: 6
تعداد بازدید صفحه: 6
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 اسفند 97 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۶
تعداد مشاهده فایل: 5
تعداد بازدید صفحه: 5
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 اسفند 97 - آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۵
تعداد مشاهده فایل: 6
تعداد بازدید صفحه: 6
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 11 اسفند 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 11
تعداد بازدید صفحه: 11
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 اسفند 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 10
تعداد بازدید صفحه: 10
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 27 بهمن 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 7
تعداد بازدید صفحه: 7
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 19 بهمن 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 15
تعداد بازدید صفحه: 15
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 245 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
(1) 2 3 ... 25 »
There are 5 categories in our media directory.