قرآن صوتی و ویدئویی قرآن شاخه Text Feed

رائت سوره والزیتون - توسط قاری حاج حبیب الله پهلوان زاده 97.9.23
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 76
تعداد بازدید صفحه: 76
امتیاز:  بدون امتیاز
قرائت قرآن استاد عاشورمحمد امان زاده - جمعه 1393/5/24
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۵/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 440
تعداد بازدید صفحه: 439
امتیاز: 
اذان با صدای حبیب الله قاری پهلوان زاده - موذن مصلی نماز جمعه اهل سنت گن...
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۵/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 2059
تعداد بازدید صفحه: 2046
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 3 فایل در شاخه قرآن موجود می باشد.
There are 5 categories in our media directory.