خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
(1) 2 3 ... 26 »

خطبه نماز جمعه 17 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 9
تعداد بازدید صفحه: 9
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۸
تعداد مشاهده فایل: 7
تعداد بازدید صفحه: 7
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۱
تعداد مشاهده فایل: 9
تعداد بازدید صفحه: 9
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 27 اردیبهشت 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۰
تعداد مشاهده فایل: 8
تعداد بازدید صفحه: 8
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 20 اردیبهشت 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۹
تعداد مشاهده فایل: 9
تعداد بازدید صفحه: 9
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 13 اردیبهشت 98 عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱
تعداد مشاهده فایل: 17
تعداد بازدید صفحه: 17
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 6 اردیبهشت 1398
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 19
تعداد بازدید صفحه: 19
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 30 فروردین 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۷
تعداد مشاهده فایل: 19
تعداد بازدید صفحه: 19
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 23 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 16
تعداد بازدید صفحه: 16
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 16 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 19
تعداد بازدید صفحه: 19
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 253 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
(1) 2 3 ... 26 »
There are 5 categories in our media directory.