خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
(1) 2 3 ... 27 »

خطبه نماز جمعه 18 مرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۶
تعداد مشاهده فایل: 3
تعداد بازدید صفحه: 3
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 11 مرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۹
تعداد مشاهده فایل: 3
تعداد بازدید صفحه: 3
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 4 مرداد 98 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۱۲
تعداد مشاهده فایل: 3
تعداد بازدید صفحه: 3
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 28 تیر 1398 - آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۵
تعداد مشاهده فایل: 4
تعداد بازدید صفحه: 4
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 21 تیر 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۹
تعداد مشاهده فایل: 7
تعداد بازدید صفحه: 7
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 14 تیر 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 3
تعداد بازدید صفحه: 3
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 7 تیر 98 - عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۵
تعداد مشاهده فایل: 22
تعداد بازدید صفحه: 22
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 31 خرداد 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 5
تعداد بازدید صفحه: 5
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 7
تعداد بازدید صفحه: 7
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 خرداد 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 18
تعداد بازدید صفحه: 18
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 262 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
(1) 2 3 ... 27 »
There are 5 categories in our media directory.