خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
« 1 (2) 3 4 ... 19 »

خطبه نماز جمعه 3 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 26
تعداد بازدید صفحه: 26
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 26 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 37
تعداد بازدید صفحه: 37
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 19 آبان 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 33
تعداد بازدید صفحه: 33
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 12 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۹
تعداد مشاهده فایل: 44
تعداد بازدید صفحه: 44
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 5 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۵
تعداد مشاهده فایل: 78
تعداد بازدید صفحه: 78
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 28 مهر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 68
تعداد بازدید صفحه: 68
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 21 مهر 96 - 531 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۱
تعداد مشاهده فایل: 79
تعداد بازدید صفحه: 78
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 14 مهر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 66
تعداد بازدید صفحه: 66
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 7 مهر 1396 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد مشاهده فایل: 57
تعداد بازدید صفحه: 57
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 31 شهریور 1396 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۰
تعداد مشاهده فایل: 61
تعداد بازدید صفحه: 61
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 183 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
« 1 (2) 3 4 ... 19 »
There are 5 categories in our media directory.