خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
« 1 (2) 3 4 ... 26 »

خطبه نماز جمعه 13 اردیبهشت 98 عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۱
تعداد مشاهده فایل: 20
تعداد بازدید صفحه: 20
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 6 اردیبهشت 1398
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 23
تعداد بازدید صفحه: 23
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 30 فروردین 98 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۷
تعداد مشاهده فایل: 21
تعداد بازدید صفحه: 21
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 23 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 19
تعداد بازدید صفحه: 19
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 16 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 23
تعداد بازدید صفحه: 23
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 9 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۷
تعداد مشاهده فایل: 26
تعداد بازدید صفحه: 26
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 2 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۶
تعداد مشاهده فایل: 20
تعداد بازدید صفحه: 20
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 اسفند 97 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۶
تعداد مشاهده فایل: 24
تعداد بازدید صفحه: 24
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 اسفند 97 - آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۵
تعداد مشاهده فایل: 20
تعداد بازدید صفحه: 20
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 11 اسفند 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 34
تعداد بازدید صفحه: 34
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 258 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
« 1 (2) 3 4 ... 26 »
There are 5 categories in our media directory.