خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
« 1 2 (3) 4 5 ... 26 »

خطبه نماز جمعه 28 دی 97 - حاج آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
تعداد مشاهده فایل: 20
تعداد بازدید صفحه: 20
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 21 دی ماه 1397 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
تعداد مشاهده فایل: 45
تعداد بازدید صفحه: 45
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 7 دی ماه 1397 - عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 39
تعداد بازدید صفحه: 39
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 30 آذر 97 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 34
تعداد بازدید صفحه: 34
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 دی ماه 1397 عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 36
تعداد بازدید صفحه: 36
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 23 آذر 97 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 40
تعداد بازدید صفحه: 40
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 16 آذر 97 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۳
تعداد مشاهده فایل: 49
تعداد بازدید صفحه: 49
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 9 آذر 97 - عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۰
تعداد مشاهده فایل: 55
تعداد بازدید صفحه: 55
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 2 آذر 97 - عبدالکریم آخوند جاور
خطبه نماز جمعه 25 آبان 1397 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 50
تعداد بازدید صفحه: 50
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 253 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
« 1 2 (3) 4 5 ... 26 »
There are 5 categories in our media directory.