خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
« 1 2 (3) 4 5 ... 21 »

خطبه نماز جمعه 29 دی 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۶
تعداد مشاهده فایل: 49
تعداد بازدید صفحه: 49
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 15 دی 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۶
تعداد مشاهده فایل: 61
تعداد بازدید صفحه: 61
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 15 دی 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
تعداد مشاهده فایل: 60
تعداد بازدید صفحه: 60
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 8 دی 1396 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۸
تعداد مشاهده فایل: 68
تعداد بازدید صفحه: 68
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 1 دی 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 72
تعداد بازدید صفحه: 71
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 آذر 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 70
تعداد بازدید صفحه: 70
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 67
تعداد بازدید صفحه: 67
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱
تعداد مشاهده فایل: 53
تعداد بازدید صفحه: 53
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 آذر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 55
تعداد بازدید صفحه: 55
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 26 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 57
تعداد بازدید صفحه: 56
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 201 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
« 1 2 (3) 4 5 ... 21 »
There are 5 categories in our media directory.