خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
« 1 2 (3) 4 5 ... 27 »

خطبه نماز جمعه 2 فروردین 98 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۶
تعداد مشاهده فایل: 22
تعداد بازدید صفحه: 22
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 اسفند 97 - عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۶
تعداد مشاهده فایل: 26
تعداد بازدید صفحه: 26
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 اسفند 97 - آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۱۵
تعداد مشاهده فایل: 26
تعداد بازدید صفحه: 26
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 11 اسفند 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 38
تعداد بازدید صفحه: 38
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 اسفند 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 35
تعداد بازدید صفحه: 35
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 27 بهمن 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 36
تعداد بازدید صفحه: 36
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 19 بهمن 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 41
تعداد بازدید صفحه: 41
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 12 بهمن 97
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 34
تعداد بازدید صفحه: 34
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 5 بهمن 97 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 31
تعداد بازدید صفحه: 31
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 28 دی 97 - حاج آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
تعداد مشاهده فایل: 27
تعداد بازدید صفحه: 27
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 262 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
« 1 2 (3) 4 5 ... 27 »
There are 5 categories in our media directory.