خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
« 1 2 (3) 4 5 ... 22 »

خطبه نماز جمعه 7 اردیبهشت 97 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 45
تعداد بازدید صفحه: 43
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 31 فروردین 97 - عبدالکریم جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 42
تعداد بازدید صفحه: 39
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 فروردین 97 - عبدالکریم جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 59
تعداد بازدید صفحه: 56
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 فروردین 97 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۴
تعداد مشاهده فایل: 61
تعداد بازدید صفحه: 58
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 فروردین 1397 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۷
تعداد مشاهده فایل: 61
تعداد بازدید صفحه: 59
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 فروردین 97 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۳
تعداد مشاهده فایل: 64
تعداد بازدید صفحه: 62
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 25 اسفند 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 64
تعداد بازدید صفحه: 62
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 18 اسفند 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 50
تعداد بازدید صفحه: 48
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 11 اسفند 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
تعداد مشاهده فایل: 46
تعداد بازدید صفحه: 44
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 4 اسفند 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۴
تعداد مشاهده فایل: 58
تعداد بازدید صفحه: 58
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 215 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
« 1 2 (3) 4 5 ... 22 »
There are 5 categories in our media directory.