خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
« 1 2 (3) 4 5 ... 19 »

خطبه نماز جمعه 5 آبان 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۵
تعداد مشاهده فایل: 89
تعداد بازدید صفحه: 89
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 28 مهر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۸
تعداد مشاهده فایل: 80
تعداد بازدید صفحه: 80
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 21 مهر 96 - 531 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۱
تعداد مشاهده فایل: 85
تعداد بازدید صفحه: 84
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 14 مهر 96 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۴
تعداد مشاهده فایل: 74
تعداد بازدید صفحه: 74
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 7 مهر 1396 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۲
تعداد مشاهده فایل: 63
تعداد بازدید صفحه: 63
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 31 شهریور 1396 - جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۰
تعداد مشاهده فایل: 67
تعداد بازدید صفحه: 67
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 24 شهریور 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 80
تعداد بازدید صفحه: 80
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 17 شهریور 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 81
تعداد بازدید صفحه: 81
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 10 شهریور 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۳۱
تعداد مشاهده فایل: 78
تعداد بازدید صفحه: 78
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 3 شهریور 96 - نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۳۰
تعداد مشاهده فایل: 58
تعداد بازدید صفحه: 58
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 189 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
« 1 2 (3) 4 5 ... 19 »
There are 5 categories in our media directory.