خطبه های نماز جمعه صوتی و ویدئویی خطبه های نماز جمعه شاخه Text Feed

خطبه نماز جمعه 9 اسفند 1392 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
« 1 2 3 (4) 5 6 ... 26 »

خطبه نماز جمعه 9 آذر 97 - عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۰
تعداد مشاهده فایل: 58
تعداد بازدید صفحه: 58
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 2 آذر 97 - عبدالکریم آخوند جاور
خطبه نماز جمعه 25 آبان 1397 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۳
تعداد مشاهده فایل: 52
تعداد بازدید صفحه: 52
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 18 آبان 97 - حاج آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۶
تعداد مشاهده فایل: 59
تعداد بازدید صفحه: 59
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 11 آبان 97 - عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۶
تعداد مشاهده فایل: 78
تعداد بازدید صفحه: 78
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 4 آبان 1397 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵
تعداد مشاهده فایل: 50
تعداد بازدید صفحه: 50
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 27 مهر ماه 1397 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵
تعداد مشاهده فایل: 86
تعداد بازدید صفحه: 86
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 20 مهر ماه 1397 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵
تعداد مشاهده فایل: 50
تعداد بازدید صفحه: 50
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 13 مهر ماه 1397 - حاج عبدالباسط آخوند نوری زاد
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵
تعداد مشاهده فایل: 43
تعداد بازدید صفحه: 43
امتیاز:  بدون امتیاز
خطبه نماز جمعه 7 مهر ماه 1397 - حاج عبدالکریم آخوند جاور
ارسال کننده:  webmaster
تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵
تعداد مشاهده فایل: 40
تعداد بازدید صفحه: 40
امتیاز:  بدون امتیاز
تعداد 256 فایل در شاخه خطبه های نماز جمعه موجود می باشد.
« 1 2 3 (4) 5 6 ... 26 »
There are 5 categories in our media directory.